Archive for September, 2009

Dobrodošli na kurs “Uvod u medije i komunikacije”

Monday, September 7th, 2009

Dobrodošli na kurs “Uvod u medije i komunikacije”. Na ovom blogu za kurs možete naći sve informacije o kursu, zadacima, ispitima.

Ovde možete pronaći opis kursa: o kursu.

Termini kursa su:

- vežbe utorkom od 15-17h,

- predavanja sredom od 13-15h.

I jedno i drugo se odvija u sali 8 na IV spratu.

Vežbe su praktične (ovladavanje elementarnim tehnikama rada na kompjuteru u I delu kursa, odnosno saveti starijih studenata iz Studentskog parlamenta FMK o tome kako se spremaju prezentacije, pišu ispitni radovi, i slično, u II delu kursa), dok su predavanja zapravo diskusije.

Glavni i osnovni (skoro jedini) tekst za kurs je esej Fridriha Ničea pod naslovom “O istini i laži u izvanmoralnom smislu” (možete ga podići ovde), a za razumevanje tog teksta možete se poslužiti i mojom knjigom Od znaka do smisla (koju možete podići ovde). O svemu ostalome ćemo se dogovoriti prilikom prvog susreta.