Predavanje od 21. oktobra 2009.

Audio snimak predavanja od 21. oktobra 2009. godine (mp3, 11 Mb, 55 minuta).
Prezentacija (slajdovi) sa predavanja (200 Kb).