Predavanje od 4. novembra 2009.

Nastavak i rezime razgovora o Makluanovom shvatanju medija:

audio snimak časa (mp3, 14,8 Mb);

prezentacija predavanja (pdf).