Predavanje od 2. decembra 2009.

Audio snimak časa od 2. decembra 2009.godine (mp3, 14 Mb, 58 minuta).

Prezentacija predavanja (pdf).