Predavanje od 9. decembra 2009.

Audio snimak predavanja od 9. decembra 2009. godine (mp3, 12,7 Mb, 57 minuta).
Prezentacija uz predavanje (pdf).