Tema za ispitni esej

Tema za ispitni esej glasi:

Ničeovo shvatanje komunikacije istine kao prenošenja (metafore)“.

Ispitni esej je dužine 10 stranica (250 redova) teksta. Predaje se kao odštampan rad studentskoj službi Fakulteta (vanredni studenti dužni su da esej dostave studentskoj službi FMK-a u istom roku kao i redovni studenti – esej se ne šalje e-mailom).

Rok za predaju rada je 25. januara do 12 sati. Usmena odbrana rada je 1. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 01/09 do 80/09) i 2. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 81/09 pa dalje).

U tehničkom smislu, ispitni esej se može raditi prema Uputstvu za pisanje studentskog rada (Wordov doc). Od studenata se očekuje da prate strukturu rada iz tog Uputstva.

Poeni za ispitni esej i zaključne ocene na kursu biće objavljeni na kraju januarskog ispitnog roka.