Archive for January, 2010

O ispitu

Friday, January 8th, 2010

Par objašnjenja o ispitu.

Q: Da li mogu da predam odštampan ispitni rad i pre 25. januara u 12 sati?
A: Ja dolazim 25. januara u 12 sati da iz studentske službe preuzmem radove. Da li su predani ranije (ako ih je studenska služba primila ranije) ili nisu, nije nešto što me zanima. U svakom slučaju, radovi se ne mogu predati posle toga, tj. mogu ali u aprilskom ili junskom ispitnom roku.

Q: Šta je presudno merilo u vrednovanju ispitnog rada?
A: Kao što sam u više navrata govorio na predavanjima, presudna stvar za ispitni rad je slediti strukturu studentskog rada, onako kako je data u Uputstvu za pisanje studentskog rada, to jest izložiti i logički povezati – obrazložiti – stavove koji se daju.

Q: A ostala merila?
A: Pismenost – pravopisna, gramatička, stilska – uz urednost samog rada.

Q: Šta je usmeni ispit zakazan za 1. i 2. februar?
A: To je odbrana predatog rada. Pitaću svakog da mi ukratko obrazloži ovo ili ono mesto iz rada. Usmeni ispit je obavezan za sve studente – 1. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 01/09 do 80/09) i 2. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 81/09 pa dalje). Važi i za redovne i vanredne studente podjednako. Ko se ne pojavi na usmenom, a ipak je napisao prihvatljiv ispitni rad, neće dobiti ukupnu konačnu ocenu višu od 6 (tj. najviše između 51 i 59 poena).

Q: Kad će biti objavljene konačne ocene?
A: Posle usmenih ispita, dakle 2. februara uveče ili dan kasnije, čim stignem da sredim sve podatke.

Q: Mogu li se poništiti ocene sa ispita?
A: Ne mogu. To je možda moglo u osnovnoj i srednjoj školi, ovde ne može. Ocene na fakultetu su konačne.