Archive for February, 2010

Rezultati posle januarskog ispitnog roka

Tuesday, February 2nd, 2010

Levo na stranici Poeni i ocene objavljeni su rezultati posle januarskog ispitnog roka. Uzeti su u obzir poeni osvojeni tokom semestra, rezultati na ispitu, kao i poeni iz dodatnih vežbi.
Ako je negde greška u zbrajanju, neka mi se javi e-mailom kako bih proverio i eventualno ispravio.
Studenti koji imaju preko 51 poen mogu biti oslobođeni ispita ukoliko žele da im se zavede prelazna ocena već sada. Potrebno je da mi se jave e-mailom.
Sledeći ispit je početkom aprila.