Archive for March, 2010

Tema za ispitni esej u aprilskom roku

Wednesday, March 17th, 2010

Tema za ispitni esej u aprilskom roku šk. 2009/10. godine glasi:

Iz kojih razloga Niče smatra da je istina metafora?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do 16. aprila u 12h. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. (Rok za predaju radova – 16. april u 12 sati – ostaje bez obzira na pomeranje rokova za duge ispite i druge kurseve. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.)