Archive for May, 2010

Rezultati iz junskog ispitnog roka

Thursday, May 27th, 2010

Rezultati (ocene) posle junskog ispitnog roka:

5/09 Ćurčin Rastko 64 (7)
21/09 Zubović Ena 68 (7)
24/09 Miloš Ivan 55 (6)
46/09 Tomić Marija 61 (7)
51/09 Jerinkić Ana 62 (7)
59/09 Rokvić Ana 63 (7)
68/07 Savović Ivona 65 (7)
70/09 Muždalo Marija 84 (9)
114/09 Solak Nenad 72 (8)
122/09 Kačavendić Sandra 93 (10)
124/09 Jovanović Sofija 74 (8)
129/09 Vjetrović Sandra 81 (9)
137/09 Marinčić Jelena 65 (7)
172/08 Vujić Tijana 75 (8)

Upisivanje ocena u indeks je u ponedeljak, 14. juna, između 12 i 13h.

Junski ispitni rok

Monday, May 17th, 2010

Tema za ispitni esej u junskom roku šk. 2009/10. godine glasi:

Zašto Niče smatra da je istina metafora i kojim razlozima to obrazlaže?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do 24. maja u 12h. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.