Junski ispitni rok

Tema za ispitni esej u junskom roku šk. 2009/10. godine glasi:

Zašto Niče smatra da je istina metafora i kojim razlozima to obrazlaže?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do 24. maja u 12h. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 71 bytes) in /home/blog/wp-includes/comment-template.php on line 857