Archive for June, 2010

Jesenji ispitni rokovi

Saturday, June 19th, 2010

Tema za ispitni esej u jesenjim ispitnim rokovima šk. 2009/10. godine glasi:

Zašto Niče smatra da je istina metafora i kojim razlozima to obrazlaže?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do podne u danu kad je rasporedom određen ispit. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.