Archive for September, 2010

Rezultati za Oktobar I

Thursday, September 30th, 2010

Rezultati posle ispita iz oktobarskog roka I:
Marija Vulin 147/09 77 (8)
Jelena Šutlić 128/09 75 (8)
Marina Perović 113/09 73 (8)
Anđelka Obradović 62/09 91 (10)

Rezultati za septembar

Thursday, September 9th, 2010

Ocene nakon septembarskog ispitnog roka:

Marko Radovanović 69/09 95 (10)
Branko Vasić 84/09 87 (9)
Tijana Mihaljica 44/09 65 (7)
Teodora Milković 27/09 72 (8)
Nikola Stojanović 85/09 95 (10)
Nemanja Gajin 54/09 64 (7)
Filip Mraković 65/09 67 (7)
Natalija Gunjić 82/09 85 (9)
Anđela Vlahović 102/09 87 (9)
Jovana Sušilović 55 (6)