O kursu

Kurs “Uvod u medije i komunikacije” predstavlja obavezan kurs u I semestru osnovnih studija FMK.

Kurs je dvostrukog karaktera: sastoji se od teorijskog niza (predavanja) i praktičnog niza (vežbe). Predavanje su zapravo po karakteru diskusije profesora sa studentima, kroz koje će studenti steći osnovna znanja o medijima i komunikacijama. Teme koje se obrađuju jesu, između ostalog, pojam medija, pojam komunikacija, vrste medija, struktura komunikacije, verbalni govor kao najvažniji medij, odnos govora i mišljenja, pojam i figure istine, medij kao prenosnik i kao posrednik, komunikacija kao događaj itd.

Praktični deo izvode saradnici u nastavi. U prvom delu vežbe su posvećene ovladavanju osnovnim komunikacijskim veštinama kroz rada na kompjuteru: pisanje teksta u Wordu, pravljenje prezentacije u PowerPointu, izrada i uređivanje bloga. U drugom delu se obrađuje slobodan softver, operativni sistem Linux i OpenOffice.org paket. U trećem delu su vežbe koje rade studenti viših godina a koje treba da pomognu brucošima u svakodnevnom radu i studijama na Fakultetu, poput saveta kako se uspešno pravi i izvodi prezentacija kao zadatak, kako se piše kolokvijumski ili ispitni rad, itd.

Posle prvih šest sedmica nastave, u sedmici za čitanje (reading week), svaki student radi svoj kolokvijumski rad. Taj se rad izvodu u obliku bloga. Završni ispit se sastoji od samostalnog pisanja teksta dužine od 10 stranica.