Archive for the ‘Obaveštenja’ Category

Rezultati za oktobar II

Monday, October 18th, 2010

Poeni (ocene) posle oktobarskog ispitnog roka II:

Stefan Dimitrijadis 13/09 81 (9)
Ana Bogavac 108/09 85 (9)

Rezultati za Oktobar I

Thursday, September 30th, 2010

Rezultati posle ispita iz oktobarskog roka I:
Marija Vulin 147/09 77 (8)
Jelena Šutlić 128/09 75 (8)
Marina Perović 113/09 73 (8)
Anđelka Obradović 62/09 91 (10)

Rezultati za septembar

Thursday, September 9th, 2010

Ocene nakon septembarskog ispitnog roka:

Marko Radovanović 69/09 95 (10)
Branko Vasić 84/09 87 (9)
Tijana Mihaljica 44/09 65 (7)
Teodora Milković 27/09 72 (8)
Nikola Stojanović 85/09 95 (10)
Nemanja Gajin 54/09 64 (7)
Filip Mraković 65/09 67 (7)
Natalija Gunjić 82/09 85 (9)
Anđela Vlahović 102/09 87 (9)
Jovana Sušilović 55 (6)

Jesenji ispitni rokovi

Saturday, June 19th, 2010

Tema za ispitni esej u jesenjim ispitnim rokovima šk. 2009/10. godine glasi:

Zašto Niče smatra da je istina metafora i kojim razlozima to obrazlaže?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do podne u danu kad je rasporedom određen ispit. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.

Rezultati iz junskog ispitnog roka

Thursday, May 27th, 2010

Rezultati (ocene) posle junskog ispitnog roka:

5/09 Ćurčin Rastko 64 (7)
21/09 Zubović Ena 68 (7)
24/09 Miloš Ivan 55 (6)
46/09 Tomić Marija 61 (7)
51/09 Jerinkić Ana 62 (7)
59/09 Rokvić Ana 63 (7)
68/07 Savović Ivona 65 (7)
70/09 Muždalo Marija 84 (9)
114/09 Solak Nenad 72 (8)
122/09 Kačavendić Sandra 93 (10)
124/09 Jovanović Sofija 74 (8)
129/09 Vjetrović Sandra 81 (9)
137/09 Marinčić Jelena 65 (7)
172/08 Vujić Tijana 75 (8)

Upisivanje ocena u indeks je u ponedeljak, 14. juna, između 12 i 13h.

Junski ispitni rok

Monday, May 17th, 2010

Tema za ispitni esej u junskom roku šk. 2009/10. godine glasi:

Zašto Niče smatra da je istina metafora i kojim razlozima to obrazlaže?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do 24. maja u 12h. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.

Rezultati posle aprilskog roka

Sunday, April 18th, 2010

Ovo su konačne ocene za one koji su polagali u aprilskom ispitnom roku:

25/09 Maša Milutinović 91 (10)
28/09 Violeta Sekulić 64 (7)
31/09 Tamara Likić 67 (7)
32/09 Jelena Nikolić 74 (8)
38/09 Vanja Stojković 61 (7)
48/09 Maja Karadžić 65 (7)
49/09 Milan Raković  75 (8)
50/09 Milica Radović 95 (10)
53/09 Đorđe Žutić 65 (7)
55/09 Teodora Bubnjar 57 (6)
56/09 Jelena Živković 65 (7)
66/09 Bojana Jovković 51 (6)
67/09 Milica Đaković 75 (8)
68/09 Vanja Stojanović 51 (6)
72/09 Ana Božović 75 (8)
73/09 Jelena Đorđević 87 (9)
74/09 Ana Škobo 67 (7)
78/09 Boris Malinović  93 (10)
80/09 Dunja Jorgaćević 61 (7)
87/09 Jovana Đinđić 96 (10)
88/09 Srđan Marković 77 (8)
90/09 Tatjana Marković 78 (8)
103/09 Tijana Jovković 62 (7)
107/09 Sanja Radulović 71 (8)
109/09 Tanja Nikitović 68 (6)
111/09 Ivana Čabarkapa 81 (9)
130/09 Mila Ćuić 55 (6)
131/09 Vladimir Tasić 83 (9)
149/09 Stoičovski Nenad 75 (8)

Ovoga puta nema potrebe za usmenom dodatnom odbranom rada. Upis ocena u indeks je uvek moguć u vreme konsultacija (sredom ili četvrtkom poko 14,30).

Tema za ispitni esej u aprilskom roku

Wednesday, March 17th, 2010

Tema za ispitni esej u aprilskom roku šk. 2009/10. godine glasi:

Iz kojih razloga Niče smatra da je istina metafora?

U radu od 10 stranica (oko 250 redova) treba navesti i analizirati razloge usled kojih Niče smatra da je istina metafora, a ne, kao po tradicionalnom shvatanju, da je istina mera (poklapanje, tj. adaequatio, predstave i stvari). Ti razlozi su navedeni u NIčeovom ogledu ‚‚O istini i laži u izvanmoralnom smislu”.

Ispitni esej treba predati u štampanom obliku studentskoj službi do 16. aprila u 12h. Određen broj studenata će biti pozvan i na usmenu odbranu rada; datum ću objaviti naknadno na ovom blogu, posle roka za predaju pisanih radova. (Rok za predaju radova – 16. april u 12 sati – ostaje bez obzira na pomeranje rokova za duge ispite i druge kurseve. Rad je obavezno predati studentskoj službi do tog roka, a može se za svaki slučaj poslati i meni e-mailom do istog roka.)

Rezultati posle januarskog ispitnog roka

Tuesday, February 2nd, 2010

Levo na stranici Poeni i ocene objavljeni su rezultati posle januarskog ispitnog roka. Uzeti su u obzir poeni osvojeni tokom semestra, rezultati na ispitu, kao i poeni iz dodatnih vežbi.
Ako je negde greška u zbrajanju, neka mi se javi e-mailom kako bih proverio i eventualno ispravio.
Studenti koji imaju preko 51 poen mogu biti oslobođeni ispita ukoliko žele da im se zavede prelazna ocena već sada. Potrebno je da mi se jave e-mailom.
Sledeći ispit je početkom aprila.

O ispitu

Friday, January 8th, 2010

Par objašnjenja o ispitu.

Q: Da li mogu da predam odštampan ispitni rad i pre 25. januara u 12 sati?
A: Ja dolazim 25. januara u 12 sati da iz studentske službe preuzmem radove. Da li su predani ranije (ako ih je studenska služba primila ranije) ili nisu, nije nešto što me zanima. U svakom slučaju, radovi se ne mogu predati posle toga, tj. mogu ali u aprilskom ili junskom ispitnom roku.

Q: Šta je presudno merilo u vrednovanju ispitnog rada?
A: Kao što sam u više navrata govorio na predavanjima, presudna stvar za ispitni rad je slediti strukturu studentskog rada, onako kako je data u Uputstvu za pisanje studentskog rada, to jest izložiti i logički povezati – obrazložiti – stavove koji se daju.

Q: A ostala merila?
A: Pismenost – pravopisna, gramatička, stilska – uz urednost samog rada.

Q: Šta je usmeni ispit zakazan za 1. i 2. februar?
A: To je odbrana predatog rada. Pitaću svakog da mi ukratko obrazloži ovo ili ono mesto iz rada. Usmeni ispit je obavezan za sve studente – 1. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 01/09 do 80/09) i 2. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 81/09 pa dalje). Važi i za redovne i vanredne studente podjednako. Ko se ne pojavi na usmenom, a ipak je napisao prihvatljiv ispitni rad, neće dobiti ukupnu konačnu ocenu višu od 6 (tj. najviše između 51 i 59 poena).

Q: Kad će biti objavljene konačne ocene?
A: Posle usmenih ispita, dakle 2. februara uveče ili dan kasnije, čim stignem da sredim sve podatke.

Q: Mogu li se poništiti ocene sa ispita?
A: Ne mogu. To je možda moglo u osnovnoj i srednjoj školi, ovde ne može. Ocene na fakultetu su konačne.