Archive for the ‘Predavanje’ Category

Predavanje od 23. decembra 2009.

Wednesday, December 23rd, 2009

Audio snimak predavanja od 23. decembra 2009. godine (mp3, 12,4 Mb, 52 minuta).

Predavanje od 16. decembra 2009.

Wednesday, December 16th, 2009

Audio snimak predavanja održanog 16. decembra 2009. godine (mp3, 15,6 Mb, 60 minuta).
Ničeov ogled “O istini i laži u izvanmoralnom smislu” (pdf).

Predavanje od 9. decembra 2009.

Wednesday, December 9th, 2009

Audio snimak predavanja od 9. decembra 2009. godine (mp3, 12,7 Mb, 57 minuta).
Prezentacija uz predavanje (pdf).

Predavanje od 2. decembra 2009.

Wednesday, December 2nd, 2009

Audio snimak časa od 2. decembra 2009.godine (mp3, 14 Mb, 58 minuta).

Prezentacija predavanja (pdf).

Predavanje od 25. novembra 2009.

Wednesday, November 25th, 2009

Audio snimak predavanja od 25. novembra 2009. godine (mp3, 12 Mb, 55 minuta).
Prezentacija predavanja (pdf, 400 Kb).

Predavanje od 18. novembra 2009.

Friday, November 20th, 2009

Audio snimak predavanja od 18.novembra 2009. godine (mp3, 10,5 Mb, 45 minuta).
Prezentacija predavanja (pdf).

Predavanje od 4. novembra 2009.

Wednesday, November 4th, 2009

Nastavak i rezime razgovora o Makluanovom shvatanju medija:

audio snimak časa (mp3, 14,8 Mb);

prezentacija predavanja (pdf).

Predavanje od 28. oktobra 2009.

Wednesday, October 28th, 2009

Na ovom času smo počeli da analiziramo početak čuvenog teksta Maršala Makluana “Medij je poruka”.
Audio snimak predavanja (mp3, 12 Mb, 55 minuta)
Prezentacija sa prevodom Makluanovog teksta (pdf)
Makluanov tekst u originalu na engleskom (pdf)

Predavanje od 21. oktobra 2009.

Wednesday, October 21st, 2009

Audio snimak predavanja od 21. oktobra 2009. godine (mp3, 11 Mb, 55 minuta).
Prezentacija (slajdovi) sa predavanja (200 Kb).

Predavanje od 14. oktobra 2009.

Wednesday, October 14th, 2009

Audio snimak predavanja od 14. oktobra 2009. godine (.mp3, 14 Mb, 57 minuta).