Tema za ispitni esej

December 26th, 2009

Tema za ispitni esej glasi:

Ničeovo shvatanje komunikacije istine kao prenošenja (metafore)“.

Ispitni esej je dužine 10 stranica (250 redova) teksta. Predaje se kao odštampan rad studentskoj službi Fakulteta (vanredni studenti dužni su da esej dostave studentskoj službi FMK-a u istom roku kao i redovni studenti – esej se ne šalje e-mailom).

Rok za predaju rada je 25. januara do 12 sati. Usmena odbrana rada je 1. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 01/09 do 80/09) i 2. februara od 10 do 14h (za studente sa brojevima indeksa od 81/09 pa dalje).

U tehničkom smislu, ispitni esej se može raditi prema Uputstvu za pisanje studentskog rada (Wordov doc). Od studenata se očekuje da prate strukturu rada iz tog Uputstva.

Poeni za ispitni esej i zaključne ocene na kursu biće objavljeni na kraju januarskog ispitnog roka.

Predavanje od 23. decembra 2009.

December 23rd, 2009

Audio snimak predavanja od 23. decembra 2009. godine (mp3, 12,4 Mb, 52 minuta).

Predavanje od 16. decembra 2009.

December 16th, 2009

Audio snimak predavanja održanog 16. decembra 2009. godine (mp3, 15,6 Mb, 60 minuta).
Ničeov ogled “O istini i laži u izvanmoralnom smislu” (pdf).

Predavanje od 9. decembra 2009.

December 9th, 2009

Audio snimak predavanja od 9. decembra 2009. godine (mp3, 12,7 Mb, 57 minuta).
Prezentacija uz predavanje (pdf).

Poeni i slične “sitnice”

December 6th, 2009

Svi redovni rokovi za kolokvijumski rad (u vidu bloga) već su prošli za ovaj kurs.
Studenti koji mi do kraja semestra dostave svoje kolokvijumske radove (obično su to 2 rada, za one koji nemaju dovoljno poena), mogu računati na najviše 30 poena ukupno, kako bi tek mogli prijaviti ispit. Manje od 30 poena (toliko je definisano Zakonom o visokom obrazovanju) znači da se ispit ne može prijaviti, pa stoga ni polagati; u takvom slučaju, kurs se sluša ponovo naredne školske godine.
Ovo važi za sve studente podjednako, bez obzira na njihov status ili na to kada su upisali Fakultet.

Predavanje od 2. decembra 2009.

December 2nd, 2009

Audio snimak časa od 2. decembra 2009.godine (mp3, 14 Mb, 58 minuta).

Prezentacija predavanja (pdf).

Kolokvijum – II rok

December 1st, 2009

Novinski i medijski sajtovi sa informacijma za obradu:

Rok za završetak je danas do ponoći.
Kad završite blog, obavezno me o adresi bloga obavestite e-mail porukom.

Predavanje od 25. novembra 2009.

November 25th, 2009

Audio snimak predavanja od 25. novembra 2009. godine (mp3, 12 Mb, 55 minuta).
Prezentacija predavanja (pdf, 400 Kb).

Predavanje od 18. novembra 2009.

November 20th, 2009

Audio snimak predavanja od 18.novembra 2009. godine (mp3, 10,5 Mb, 45 minuta).
Prezentacija predavanja (pdf).

Stanje poena posle kolokvijuma od 17. XI

November 19th, 2009

Na stranici Poeni može se naći stanje poena posle kolokvijuma od 17. XI i posle predavanja od 18. XI.
Do kraja semestra će se za prisustvo predavanjima upisivati samo poeni sa predavanja sredom (po 2 poena za prisustvo predavanju). Poeni za prisustvo vežbama utorkom se neće više upisivati.