Poeni i ocene

Stanje poena (ocena)
posle januarskog ispitnog roka:

Br. indeksa  Prezime i ime  Poeni (ocena)

1/09 Radomirović Andrea 61 (7)
2/09 Milovanović Marija 81 (9)
3/09 Negovan Marko 92 (10)
4/09 Živanović Nevena 65 (7)
5/09 Ćurčin Rastko 44
6/09 Vlaisavljević Ana 61 (7)
7/09 Marić Sonja 88 (9)
8/09 Samardžić Jelena 10
9/09 Radenković Aleksandra 71 (8)
10/09 Nikolić Jovana 27
11/09 Nikolić Dušan 71 (8)
12/09 Kuzman Dragana 66 (7)
13/09 Dimitrijadis Stefan 25
14/09 Sajić Tijana 48
15/09 Ražnatović Sanja 40
16/09 Stanković Marija 37
17/09 Al Ansari Mina 69 (7)
18/09 Milošević Milena 65 (7)
19/09 Klipa Aleksandra 62 (7)
20/09 Mitić Marija 62 (7)
21/09 Zubović Ena 48
22/09 Biberčić Nina 65 (7)
23/09 Hadži-Slavković Andrijana 65 (7)
24/09 Miloš Ivan 35
25/09 Milutinović Maša 51
26/09 Vasiljević Mirka 95 (10)
27/09 Miković Teodora 72(8)
28/09 Sekulić Violeta 44
29/09 Čajetinac Stanislava 72 (8)
30/09 Žegarac Tatjana 75 (8)
31/09 Likić Tamara 42
32/09 Nikolić Jelena 39
33/09 Bosiljković Vera 9
34/09 Jeremić Ivona 68 (7)
35/09 Jurešić Mario 67 (7)
36/09 Jovanović Saša 88 (9)
37/09 Marković Milica 36
38/09 Stojković Vanja 46
39/09 Marinković Nenad 51 (6)
40/09 Nikolić Aleksandra 51 (6)
41/09 Bjelobrković Andrej 75 (8)
42/09 Vojinović Jovan 71 (8)
43/09 Rafailović Andrea 57 (6)
44/09 Mihaljica Tijana 65 (7)
45/09 Račić Stefan 55 (6)
46/09 Tomić Marija 55
47/08 Vujić Andjela 63 (7)
48/09 Karadžić Maja 35
49/09 Raković Milan 40
50/09 Radović Milica 55
51/09 Jerinkić Ana 42
52/09 Starović Marina 86 (9)
53/09 Žutić Đorđe 40
54/09 Gajin Nemanja 64 (7)
55/09 Bubnjar Teodora 37
56/09 Živković Jelena 43
57/09 Čupković Igor 53 (6)
58/09 Popović Miroslav 68 (7)
59/09 Rokvić Ana 43
60/09 Gavrilović Nina 81 (9)
61/09 Roknić Milena 34
62/09 Obradović Anđelka 50
63/09 Veselinović Isidora 32
64/09 Kozlovački Luka
65/09 Mraković Filip 67 (7)
66/09 Jovković Bojana 30
67/09 Đaković Milica 50
68/09 Stojanović Vanja 16
69/09 Radovanović Marko 95 (10)
70/09 Muždalo Marija 44
71/09 Trajković Andrea 5
72/09 Božović Ana 45
73/09 Đorđević Jelena 47
74/09 Škobo Ana 42
75/09 Makuljević Marija 71 (8)
76/09 Obradović Gabriela 71 (8)
77/09 Bogdanović Ružica 71 (8)
78/09 Malinović Boris 53
79/09 Sušilović Jovana 52
80/09 Jorgaćević Dunja 41
81/09 Bečanović Nataša 78 (8)
82/09 Gunjić Natalija 85 (9)
83/09 Lazarević Bojana 88 (9)
84/09 Vasić Branko 87 (9)
85/09 Stojanović Nikola 95 (10)
86/09 Živković Martina 61 (7)
87/09 Djindjić Jovana 51
88/09 Marković Srđan 42
89/09 Seatović Sonja 40
90/09 Marković Tatjana 48
91/09 Pandurević Jovana 51
92/09 Lazić Danilo 78 (8)
93/09 Mićović Sofija 57 (6)
94/09 Blečić Jelena 67 (7)
95/09 Milenković Valentina
96/09 Isajlovski Bojana 76 (8)
97/09 Mitrović Emilija 71 (8)
98/09 Kostić Tijana 63 (7)
99/09 Čeh Anđela 88 (9)
100/09 Petrović Dunja 74 (8)
101/09 Bajkić Borislav 45
102/09 Vlahović Anđela 87 (9)
103/09 Jovković Tijana 37
104/09 Stanojković Miloš 30
105/09 Stožinić Dušan 1
106/09 Milutinović Jasna 63 (7)
107/09 Radulović Sanja 36
108/09 Bogavac Ana 36
109/09 Nikitović Tanja 38
110/09 Hadžić Marija
111/09 Čabarkapa Ivana 46
112/09 Arsić Milan 65 (7)
113/09 Perović Marina 43
114/09 Solak Nenad 42
115/09 Todorović Zorana 87 (9)
116/09 Ćulafić Zoran 85 (9)
117/09 Rutović Apolinarija 63 (7)
118/09 Petrov Jelena 54 (6)
119/09 Kovačević Jovica 61 (7)
120/09 Šmigić Biljana 85 (9)
121/09 Dmitrović Tanja 2
122/09 Kačavendić Sandra 53
123/09 Ajdini Elvira 95 (10)
124/09 Jovanović Sofija 44
125/09 Đokić Mirjana 55 (6)
126/09 Vrebac Sofija 75 (8)
127/09 Aleksić Marko 75 (8)
128/09 Šutlić Jelena 45
129/09 Vjetrović Sandra 46
130/09 Ćuić Mila 55
131/09 Tasić Vladimir 48
132/09 Kovačević Dušan 47
133/09 Veljković Vladana 38
134/09 Anđelković Karolina 65 (7)
135/09 Ćućuz Milan 56 (6)
136/09 Šarčević Ana 92 (10)
137/09 Marinčić Jelena 40
138/09 Lombauer Uroš 55 (6)
139/09 Rafailović Božidar 73 (8)
140/09 Marković Biljana 67 (7)
144/09 Matea Luković 34
145/09 Vulin Marija 47
147/09 Ivanišević Đorđe 52 (6)
148/09 Riboškić Jovanović Marija 71 (8)
149/09 Stoičovski Nenad 40
III 29/08 Poznanović Predrag 51
73/08 Bulatović Aleksandra 45
166/08 Ljubomir Ristić 76 (8)
170/08 Lazović Nemanja 2
172/08 Vujić Tijana 40
68/07 Savović Ivona 40
112/08 Milosavljević Matea 30

(2. februar 2010.)